మా మంచి అక్క / my lovely sister

నేను శశి. ఇంట్లో రాబిన్ అంటారు.. ఇది నా నిజానుభావం. మా

పక్కింట్లో మా దూరపు బందువులు ఉండేవారు.వారికీ ఒక కూతురు

ఉంది,వరసు అక్క అని పిలిచేవాడిని.నాకు అయిదు

ఉన్నపుడుతనకు పద్నాలుగు వయసు.చిన్న్నప్పటి నుండే తనకు

దగ్గర పెరిగాను.ఎక్కువగా వాళ్ళింట్లోనే ఉండేవాన్నత.న ఎదురుగానే

స్నానం చేసి బట్టలు మార్చుకోవడం కూడా చేసేది.దగ్గరికెళ్ళి

ఎత్తుకోమంటే బట్టలు లేకున్నా కూడా నను ఎత్తుకునేది.నేనంటే

చాల ఇష్టం తనకు.

నాకు పద్నాలుగు వయసొచ్చాక తనకు ఇరవై మూడు వచ్చాయి.

అయిన నాటో చాల క్లోజ్ గా ఉండేది.

ఒకరోజు అమ్మ బయతకెల్తు అక్కని పంపిస్తా ఉండమని వెళ్ళింది.

నేను స్నానానికి వెళ్ళాను.అక్క వచ్చి ఇంట్లో నా కోసం

చూస్తుంది,నేనపుడే స్నానం చేసి బయటికి వచ్చి

తుడుచుకుంటున్న..

అక్క చూసి ఏంట్రా అది ఒంటి మిద ఎం లేకుండా వచ్చావు అంది..

నేనేదో మాట అంటే నను బెదిరించడానికి దగ్గరికి వస్తుంటే పరిగేట్ట్డ

అలాగే,అక్క నన్ను పట్టుకుంది,తప్పించుకోబోతే నా బుల్లి

పట్టుకుంది. వెంటనే నకదోలా అయింది,బుల్లి బాగా పెద్దగ

అయింది,బయమేసి వెంటనే అక్క నొప్పిగా ఉంది వోడులన్న.

అక్కను అడిగా దానికేమిందని..ఎం లేదు అనుకున అక్క దాని

గట్టిగ పట్టుకుని ముందుకు వెనక్కు అంటుంది ఏదో డాక్టర్

లాగా,నాకు బాగా రేగుతోంది. అక్క అలాగే అను బాగుంది

అన్నాను,నాకల కావడం అదే మొదటిసారి. అక్క అల చేస్తూ చేస్తూ

దాన్ని ముద్దు పెట్టుకుని పెదాలకు రాసుకుంటుంటే అదోలా

ఉంది,వెంటనే అక్కకు దగ్గరగా వెళ్ళాను,వెంటనే నోట్లో పెట్టుకుని

చికుడం మొదలు పెట్టింది. అక్క ఎం చేస్తున్నావ్ అనడిగితే ఇలా

చేస్తే తగ్గిపోతుంది అంది.. అల చేతునే ఉంది పావు గంట వరకు..

తర్వాత లేచి ఇదేవరికి చెప్పకు అని దగ్గరకు తీస్కుంది.. సరిగ్గా

తన గుండెల పై మొకం తాకింది.నేను గట్టిగ తన బొందలకు

మొహం రాస్తూ అక్క ఇవెందుకు ఇంట లవున్నాయి

అనాదిగా,అవంటే అంది. మరి నాకు చూపించు అంది.ఇపుడు కాదు

రేపు అని వెళ్ళింది.

I'm ready. Robin is in the house .. It nijanubhavam. My mom was our distant immediate. those of a daughter , and that was the last I pilicevadini. myself five unnapudutanaku the age of fourteen. cinnnappati since he grew up with. mostly undevannata call. on the front of the bath and also to change clothes. daggarikelli ettukomante ettukunedi clothes, not even him. 're going to love. vayasoccaka was fourteen, I was twenty-three. 's NATO was very close. bayatakeltu One day I went down to the fault. , I go to the bathroom. sister and my house looks, and came out of the bath nenapude tuducukuntunna .. I think I M. .. without pain, I gave it to you to force him to do that extra thing parigettda Also, I hold of me, my Bully tappincukobote hold. Nakadola soon became very seriously Bully was painful, she is immediately vodulanna bayamesi. teenager human danikemindani do not PM me .. it 's something I can not hold back and forth like, I may not do well. She looks well to me, the first time to no purpose. I was doing the wave kiss lips Yes Because it is, immediately went to was too close, might not immediately began cikudam. M Is She is the sister of a reduction of the wave of her hands .. up to a quarter of an hour .. then I think that symbolizes idevariki smiling ..

తర్వాత రోజు అమ్మ ఆంటీ ని రమ్మని చెప్పమంటే వేల్లిచేప్ప, ఆంటీ

వెళ్తూ అక్కతో ఉండు నేనేల్త అంది...

సరే అని అక్క రూం లోకెల్లా అక్క మంచం పై ఉంటె వెళ్లి అక్కపై

పడ్డ, అక్క వెంటనే నను ముద్దు పెట్టుకొని ఏంట్రా అనడిగింది.

వెంటనే అక్క బొండాలపై చేయి వేసి నొక్కుతూ చూపించవా అక్క

అన్నాను.. సరే అని డోర్ వేసి వచ్చి నైటి విప్పింది.లేత

నిమ్మపండు రంగులో ఉన్న అక్క ఒళ్ళు చూస్తుంటే ఏదో

అయింది,అక్క నువ్వు చాల బాగున్నావ్ అన్నాను.. అవునా

అంటూ బుగ్గ గిల్లింది.. బ్రా, పంటి ఉన్నాయి. బొందలు చూపించు

అన్నా,నవ్వుతు సరే అని వెనకల చేయి పెట్టి దాని హుక్స్

తియచుసి రాక నను తియమంది. వెళ్లి తీసా అక్క ముండునుంటి

చేతులు పెట్టింది, నేను ముందుకు వచ్చి అక్క హేతులు తీసా,

కళ్ళు జిల్లన్నాయి నాకు. నా రెండు చేతులకు సరిపోనంత పెద్దగ

ఉన్నాయి అక్క బొండాలు. అక్క ఒక్కసారి చికన అని అడిగితె

తలను తనే దగ్గరికి అడుముకుంది గట్టిగా. నాకు ముదోచి సపా

సపా చికుతూ అప్పుడపుడు చివరను కొరుకుతుంటే అక్క ఆహ్ ఆహ్

అంటుంది. వాటిని బాగా వత్తుతూ చికుతూ ఎంజాయ్ చేశాను, ఆ

తరవా కింద కూడా ఏముందో చూడాలని కింద చేయి వేసి ఆదిమ,

బాగా ఉబ్బి వెచ్చగా ఉంది అది కూడా చూపించు అక్క అంటే

వెంటనే కొద్ది సేపు మొకం తో అక్కడ రాయి అంది తన పుఉకు

రేగేదాక, దిన్నేమంటారు అనడిగిట పూకు అని చెప్పింది. చిన్నగా

పంటి పై నుండి కిందకు లాగుతుంటే ఒక నిలువు గీత కనిపించింది

లోపలి బొక్కల ఉన్నట్టు.. పంటి లాగేసి అక్క పూకు మిద మొకం

పెట్టి రాసు, ముద్దులు పెడ్తూ ఉంటె నాకమన్నది.. నెనూ

నాకుతుంటే చాల చేదుగా ఉంది, అక్క చేదుగా ఉందంటే నాకుతూ

ఉండు తీయగా అవుద్ది అంది.. 


It touched his heart and reached the top. moment he died, I wrote my first interview I lavunnayi ivenduku years, said the night before. Show me what you think. Was not now to be tomorrow. velliceppa the next day I hear her come in, she needs to take sister nenelta ... I will be okay if I go to the room, on the bed of her sister in London fell, she kissed him as soon as I asked myself. I tried to show her hand as soon as bondalapai .. okay that I came to the door and boy naiti. pale lemon color I was looking for something impossible , making it .. I told you that are so right .. I peeped bra, there are tooth. Show of war , Anna, looked OK in the back of the hand, with its hooks tiyacusi arrival tiyamandi him. Mundununti act and I had hands, I come forward, I act that case, the eyes to the districts. My two hands and nothing tighter are the sister a present. It is why I cikana adumukundi head firmly to himself. Mudoci me sapa sapa cikutu Then lastly korukutunte Ah Ah, she says. I've enjoyed them cikutu press, the Tarawa to see what is under the under the arm, and even primitive, is warm, plump, well show it, she is also briefly reached as soon as the stone was there with his puuku regedaka, dinnemantaru anadigita she says. Gently pulling the bottom of a vertical line from the top of the tooth appeared to be the inside of the window .. tooth lagesi I reached my cock and rasu, staring nakamannadi Pedro kisses .. nenu nakutunte is very bitter, I have something negative to me .. staring at me, I'm going to take the sweetness avuddi become sweeter. David tried the above, I, I , I'm done with pure eat, the clothes on her .. explain each well on the prttukoni buullini his nyylo cikutundi, as soon as I raised my brother, sister and started to kiss, kiss back to me immediately, with an emphasis on my lips cikutu, my tongue pedtunte mudddu cikutu a sister, David and I 'm hearing. taravata lying on her bed, I legged it from the following two-legged sandulloki pedutu when to kiss the top of her legs and arm fracture Dialects mean well, groaning sister, Robin , Robin, as well as convoluted as well as me .. it is very impressed cikutu writing and writing, and my lips gently asked her to go to the inside of the small kelukutu I did, I like the idea of a Robin Was I, as well as the interior is made ​​raddula antuntu Bully ..

నాకుతూ ఉంటె నిజంగానే పూకు

తియ్యగా మారింది. పైన సండ్లు నొక్కుతూ, పూకు నాకుతూ

అక్కకు సుఖాన్ని ఇస్తూ నేను కాస్త పడ్డాను, అక్క న బట్టలు

విప్పేసింది ఒక్కొక్కటిగా.. న బుఉల్లిని తన న్య్య్లో ప్ర్ట్టుకొని బాగా

చికుతుంది, వెంటనే నేను అక్కను పైకి లేపి అక్క పెదవులపై

ముద్దు పెట్టాను,వెంటనే అక్క తిరిగి ముద్దు పెడుతూ, నా పెదాలను

చికుతూ,నా నాలిక ను చికుతూ ముద్ద్దు పెడ్తుంటే నేను అక్క సండ్లు

నొక్కుతూ ఉన్నాను.

తారవాత అక్క పరుపు పై పడుకున్నది,నేను కింది నుండి కాళ్ళ

పైనుండి ముద్దు పెదుతూ రెండు కాళ్ళ సందుల్లోకి రాగానే అక్క

కాళ్ళ సందుల్లో చేయి పేటి బాగా రాసాను, అక్క మూల్గుతూ రాబిన్

రాబిన్ అలాగే అలాగే అంటూ మెలికలు తిరిగింది.. అది నాకు చాల

నచ్చి ఇంకా రాస్తూ నా పెదవులు పెట్టి రాస్తూ చికుతూ చిన్నగా

అక్క పూకులో రెండు వెళ్లి పెట్టి లోపలి చిన్నగా కెలుకుతూ

పెట్టాను, అక్క ఒక మాదిరిగా అబ్బ అమ్మా రాబిన్ పెట్టారా అలాగే

ఇంకా లోపలి లోపలి అన్తుంటూ నాకు బుల్లి రాద్దుల తయారైంది..

వెళ్ళు పెటేది ఎందుకని లేచి అక్క మిద పడుకొని చిన్నగ నా

సుల్లిని అక్క పూకు పేదల మధ్యలో చిన్నగా దుర్చాను. దూర్చిన

తరవాత ఎం చేయాలో తెలియలేదు,అపుడు అక్క నన్ను పైకి

కిందకు అన్నది,ఇలా చేయి అన్నది. నేను వెంటనే నా సుల్లి

దూర్చి తీసి దూర్చి తీసి అల్లాగే చాల సేపు చేశాను.. ఇంకా గట్టిగ

ఇంకా గట్టిగ అని అక్క నా పిర్రలు గట్టిగా నొక్కుతుంటే తన వెలి

గోర్లు నా పిర్రల్లూ దిగుతుంటే మంటతో ఇంకా గట్టిగ

దూర్చుతూ,ఒక్కసారే గట్టిగ సుల్లితో గుద్దుగుద్దాను. క్క వెంటనే

అమ్మా అని గట్టిగ అరిచి అః ఆహ అంటూ నన్ను గట్టిగ కౌగిలించికొని

నా పెదవులు జుర్రేసింది. లేచి కూర్చింది,నన్ను nilabadamandi

మంచం పై.... నేను lechaaka అక్క నా సుల్లి పై తోలును

ముందుకు వెనక్కి అనసాగింది,మేల్లిడ చికుతూ ఫాస్ట్ గ అల

చేస్తుంటే ఒక్కా సరిగా నాకు ఏదో అవుతూ తెల్లని జిగురు

సరక్కుమంటూ సుల్లిలోంచి బయటకు వచ్చింది.. అది అక్క మొకం

పై పడుతుంటే వెంటనే అక్క నా సుల్లిని నోట్లో పెట్టికుని బాగా

చికింది ఆ జిగురంతా... నాకు అది బయటకు రాగానే ఎప్పుడు

లేనంత హాయిగా ఉండింది..అక్క ఆ జిగురంతా సండ్ల పై రాస్కుని

నా సుల్లి చికుతూ ఉంది. అక్క అది ఇంతిదని అడిగితె

చెప్పింది,ఇలా చేస్తే అది వస్తుందని. అక్కతో అన్నాను, అక్క అది

రాగానే చాల హాయిగా ఉంది అని.అవునా, అలాగే ఉంటుంది.

బాగుందా ఈ ఆట అని అడిగింది. చాల బాగుందక్క అన్నాను.

మనం ఈ ఆట ఆడినట్టు ఎవ్వరికి చెప్పొద్దూ అని లేచింది. నేను

కొద్దిసేపు అక్క పూకు చీకి, సండ్లు నొక్కి ఇంటికి వచేస...

ఇది మా అక్కతో ఆడిన మొదటి ఆట..


I got to go to my meeting petedi laying cinnaga Why is my sister, my poor, the middle of Sully durcanu fine. Poke I am not going to M, then up at me, she is down, this is the hand. I immediately went to my lips and pull them all .. Nor have very long moment, that moment, I press my buttocks firmly in his exclusion nails torch for a moment, I might pirrallu durcutu, once Sully gudduguddanu moment. Kka immediately screamed and he screamed at me a moment, I kaugilincikoni pokok Why jurresindi my lips. I compiles nilabadamandi me on the bed .... I went to my sister on the straps lechaaka anasagindi back and forth, fast, my wave mellida cikutu 're taking something that everyone is properly white glue sarakkumantu sullilonci came out .. it reached her sister, my Sully immediately takes over I well pettikuni cikindi jiguranta that ... I have never been out there and it was good as ever .. I raskuni on the jiguranta confusing is my purely cikutu. Inti why it is I said, if I come to it. Her sister, sister, it's that when it is very cozy.'s right, there will be as well. Yeung said that this game. I very bagundakka. , we awoke to say to anyone playing this game. I have my little sister ciki, David lost contact with the house hold ... it's the first game was played in our sister ..

21 comments:

 1. Orai lanja kodaka ra ninu dengisha

  ReplyDelete
 2. donganakodaka ne ku kuka ki tedaledura.ne akka ni na dagaraku pampu rabavamerdhi.venkat srinu & venu

  ReplyDelete
 3. meeakani nenu dengutha

  ReplyDelete
 4. orey nuvvu rasina story bagundhi.
  Kani nee akkanu naa daggaraku pampu.
  sullaga, lanjakodaka, nee akkanu ongo betti denga.

  ReplyDelete
 5. mee akka pukulki nee madda saripodu tala pettu saripotundi lanja kodaka kamam kosam akka ane peru enduku vadataru lanja ani piluvu

  ReplyDelete
 6. na sulli ,asthu peddha ga untadhi ra nee akka ni panpu ra saleh notlo petti,guddhalo petti dhengutha

  ReplyDelete
 7. MANISHI E STITIKI VACHADO ... EE KADHATO TELUSTUNNADI.

  dungulata vaddani ananu... kaanee ... eemadhya akkala guddalu chustunte.... enni sarlaina dengalanipistunnadi... em guddalu, em sallu... dengi vadalandi... tappem ledu....
  moddalakalam@gmail.com

  ReplyDelete
 8. 17 ఒకడు తన సహోదరిని, అనగా తన తండ్రి కుమార్తెనే గాని తన తల్లి కుమార్తెనేగాని చేర్చుకొని ఆమె దిసమొలను వాడును వాని దిసమొలను ఆమెయు చూచిన యెడల అది దురనురాగము. వారికిని తమ జనులయెదుట మరణశిక్ష విధింపవలెను. వాడు తన సహోదరిని మానా చ్ఛాదనమును తీసెను; తన దోష శిక్షను తాను భరించును. ఇది బైబిలు లోని మాట ఇలాంటి వారు చస్తే నరకమే గతి మనసు మార్చుకొని యేసు ప్రభువును నమ్ముకో క్షమించ బడుతావు. లేకుంటే నరకమే గతి.9701615221.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ne gamma dengata na kodaka pechi gethalu rastha he prabunu na modda kudavamanu ra Lanka kodaka

   Delete
 9. chadivina taruvatha akka enti bokka enti

  ReplyDelete
 10. me akka sallu cheeki palu tagocha?

  ReplyDelete
 11. hai this is shushma
  nenu ma tammuditho ila dengichukunta
  thank u ur idea
  your story is good

  ReplyDelete
 12. http://telugusextels.blogspot.in/

  ReplyDelete
 13. Ba maridhi mee akka chala manchidhi mee akkaki pelli ayyindha

  ReplyDelete
 14. lanja kodaka yenduku ra meeku aa brathukulu nuvvu mee akka ye baavi lono duki chavaka?, badkav

  ReplyDelete
 15. hi ur story super.
  my name is manu 19age,ma ma peddana vala kuthuru tho elani jaragindi ,thana vayasu 22.kani neku laga ma akka ata adaladu,thana peru mounika chinapati nuchu kalisi perigamu ,ma intlo valu andru piliki padirojulu vaylaru ,apudu ninu ma akka ni uvena mu naku akka mida alanti korika ladu kani akka ninu okaroom undadam valla ninu akka mudhu bhattu ladu chusindi ninu paddukuna apudu na layachi napudu chusi kottu kunidi.ala na apana korika akuva iyanidi . ma vala uriki velaka intlo endram uvenamu time 10am ninu sanam chsi vachi sariki ma akka bhatalu layadu undi adi modatisari nu chusatam alla apudu akka chathu chachi ramandi rra na poku pooja chyara ani bhathi malindi danatho ni akka ni deganu na sulli 8 inch unda di naku padataniki 30nuchi 40 mints patdi danthu enka ma akka nathoenka chayaniko yani undi ,ala ma akka tho padi rojulu chasayasunu.kani oka spl antni anta ma akka oka rojuantha nanu katiyasi manchini denginidi dani sanullu oka ti gundarti dosa kayala undvi .size 38 ,30,36utadi .paddi rojulu ma akka pokulu karchnu danatho ma akka kadupu iyindi ee visham thisina ma valu ma akka tho naku pilli chasaru epudu edaru pillalu kuda uvena ru .kani epudu naku enko sambam modalnidi adi ma akka vala ni soory na pallam va adi ma pini tho vala mogudu oyad .ama vaysu 28 dantha ma intlo undi pilalu leru docter putaru ani chapadu.kani ninu ma akka roju degichuni tapudu vini kotunudi okka roju ma akka ki chpitha dantha ninu degamani adigindi pini ninu sari deganu detho nakku edru pellalu vachru oka roju pini tho oka roju akka sukapaduthuna ninu vali katisi denguthuna valu kuda nanu katisi daguthunarau .

  ReplyDelete
 16. telugukamakeli.blogspot.com for hot telugu stories

  ReplyDelete
 17. nenu kuda maa chinnamma ni dhengina... maa cousin(chelli) ni nagnanga padkopetti dhengina... dhaaniki pelli kudhirinatharvatha malli chance dhorakadhani, natho baaga dhengichukunnadhi,,, pooku baga naakichukunnadhi. ippudu moguditho dhengichukuntundhi, kadupu kuda ayindhi, malli chance vasthe dhengalani korikaga undhi

  ReplyDelete